Nieuwe bijenkast
In het overzicht van bijenstanden, kun je een nieuwe bijenkast aanmaken door te klikken op 'Nieuwe bijenkast'.

Kastgegevens aanpassen
In het overzicht van bijenstanden en bijenkasten, kun je klikken op het plaatje van de kast om gegevens aan te passen. De basisgegevens kunnen per kast aangepast worden en additionele gegevens kunnen worden ingevoerd. Indien je bijenkasten verplaatst van één bijenstandplaats naar een andere wilt verplaatsen, dan kan je dat ook in dit scherm doen. En de gegevens over de moer van het volk kun je hier noteren, zie hieronder.