Gebruik de feedback knop in het menu om fouten in de app te melden via email. Op klik hier om nu een email op te stellen. Stuur s.v.p. schermafdruk mee van het probleem. En geef ook aan wat je dacht dat er zou gebeuren en wat er in detail daadwerkelijk gebeurde en de stappen die je doorliep. Dit helpt het BEEP team om te achterhalen wat precies aan de hand is. Als je op een andere apparaat (laptop, desktop, mobiel) probeert, of op hetzelfde apparaat met een andere internet browser, ervaar je het probleem dan nog steeds?