Het kan zijn dat je je gewichtsdata in Excel als volgt terugziet:

606.977.125.538
60.676.106.225
60.674.105.639
606.758.061.371


Sommige getallen zijn een teken korter omdat het laatste getal 0 is. Hierdoor krijg je afwijkende gewichtswaarden als je alles deelt door 10^10. 


Optie 1

Een BEEP gebruiker heeft een manier gevonden waardoor je in Excel de juiste waarden krijgt:

  • Exporteer de data en kies een 'komma' of 'pipe', dan worden de gewichten weergegeven als 61.123456789 (bij 11 cijfers als de waarde op 0 eindigt)
  • Daarna kolom A selecteren en via Gegevens > Tekst naar kolommen > Gescheiden > Komma > Geavanceerd > Decimaalteken = .
  • In kolom CA staan dan de gewichten netjes als 61,1234

Met dezelfde functie Tekst naar kolommen kan je ook gemakkelijk de time-kolom splitsen, dankzij de T, in datum en tijd.


Optie 2

De tools van excel zelf te gebruiken:

  • Tel het aantal tekens in de cel
  • Gebruik dit aantal om de correctie toe te passen

De formule wordt dan:
=(cel met gewicht waarde van de beepbase)/(10^(LENGTE(cel met gewicht waarde van de beepbase)-2))

Op mijn PC is dit dan:
=[@[Weight - weight (kg) (weight_kg)]]/(10^(LENGTE([@[Weight - weight (kg) (weight_kg)]])-2))