TABLE OF CONTENTS

Kasten - Overzicht van alle kasten per bijenstand en samenwerkingsgroep

 • Zoekbaar: op bijenkast / bijenstand / groep / moer naam, locatie (adres, landcode), laatste inspectie (notitie, herinnering, herinneringsdatum, tijd geleden), kasttype, kast id (door 'id=' toe te voegen, bijv: 'id=99') en bijenras (als gespecificeerd bij de moer, in het Engels).
 • Filterbaar: op groep (als aanwezig, switch tussen groepen, eigen bijenstanden en alle bijenkasten), aandacht nodig, herinnering aanwezig, totaalindruk (goed, neutraal, slecht), meetsysteem (BEEP base of anders) aanwezig, notificaties aanwezig.N.B.: afhankelijk van schermgrootte zullen sommige filters niet zichtbaar zijn om ruimte te besparen. Als er geen meetsystemen (BEEP base of anders) aanwezig zijn, zullen de meetsysteem en notificaties filter niet getoond worden. De groepsfilter wordt alleen getoond als je lid bent van tenminste één samenwerkingsgroep. Inspectiefilters (aandacht nodig, herinnering aanwezig, totaalindruk) zijn alleen van toepassing op de laatste inspectie van elke kast. Filters worden onthouden gedurende de browsersessie. Door te klikken op het BEEP logo in de linkerbovenhoek van het scherm worden alle filters gewist.
 • Verschillende layouts: XS (kast + aandacht en notificatie icoon), M (kast + alle iconen, niet mogelijk op mobiel), XL (kast + alle iconen + tekst).
 • Kast menu: klik op een kast om deze aan te passen, de moer een te passen een inspectie te maken of inspecties te bekijken. Dit menu kan ook geopend worden d.m.v. de knop rechtsboven iedere kast in de M en XL layout.
 • Samenwerkingsgroepen: worden getoond in het Kasten overzicht. Klik eenmaal op de groepsfilter in de filterbalk bovenaan om alleen jouw groepen te tonen (de groepsfilter is alleen zichtbaar als je lid bent van tenminste één samenwerkingsgroep). Of start een nieuwe groep via het 'Snelle actie menu' (zie onder).
 • Bijenstand / groep menu: klik op het 'instellingen' icoon naast de bijenstand / groep naam om deze aan te passen, een bulk inspectie te maken of inspecties te bekijken. En alleen voor het bijenstand menu: voeg een nieuwe kast toe of verplaats kasten (zie onder).
 • Verplaats bijenkasten: verplaats meerdere kasten in één keer naar een andere bijenstand door 'Verplaats bijenkasten' te selecteren in het bijenstand menu (zie boven).


Kast - Maak een nieuwe kast / pas een kast aan

 • Nieuwe kamertypes: voederbak (wordt automatisch bovenop de kast geplaatst) en koninginnerooster.
 • Voeg nieuwe kamers toe: door een kamer van de linkerkant naar de gewenste locatie in de kast te slepen.
 • Verander kamervolgorde: door kamers binnen de kast te verslepen.
 • Pas individuele kamerkleur aan: door op een kamer te klikken.
 • Verwijder kamer: door te klikken op de kamer en vervolgens op het prullenbak icoon te klikken.
 • Pas kast aan: bijenkasten kunnen aangepast worden door op de kast te klikken in het Kasten overzicht wat het kast menu opent → 'Aanpassen kast'. N.B.: alleen eigen kasten en gedeelde kasten met aanpasrechten zijn aanpasbaar.
 • Pas moer aan: moeren kunnen afzonderlijk aangepast worden door op het moer icoon te klikken (in de M en XL layout) of door 'Aanpassen moer' te selecteren in het kast menu (zie boven).
 • Deel kast:
  • Start een nieuwe samenwerkingsgroep via het 'Snelle actie menu' (zie onder).
  • Of deel een kast met een bestaande samenwerkingsgroep via het menu van de betreffende groep. Groepen worden getoond in het Kasten overzicht, of kunnen exclusief getoond worden door eenmaal de groepsfilter aan te klikken. Klik dan op het settings icoon naast de groepsnaam -> 'Aanpassen samenwerkingsgroep'om je kast te delen.
 • Verplaats kast:
  • Verplaats meerdere kasten in één keer naar een andere bijenstand door 'Verplaats bijenkasten' te selecteren in het bijenstand menu (zie 'Bijenstand / groep menu' boven).
  • Voor een enkele kast: verander de bijenstand en/of volgorde binnen de bijenstand door de kast aan te passen (zie 'Pas kast aan' boven). N.B. kasten zonder een gespecificeerde volgorde zullen als laatste getoond worden.


Inspecties - Overzicht van alle inspecties

 • Zoekbaar: op datum, tijd geleden, bijenkast / bijenstand / groep naam, notitie, herinnering, herinneringsdatum en inspectie id (door 'id=' toe te voegen, bijv: 'id=99').
 • Filterbaar: op groep (als aanwezig, switch tussen groepen, eigen bijenkasten en alle bijenkasten), aandacht nodig, herinnering aanwezig, totaalindruk (goed, neutraal, slecht).N.B.: de groepsfilter wordt alleen getoond als je lid bent van tenminste één samenwerkingsgroep. Filters worden onthouden gedurende de browsersessie.
 • Inspectie menu: klik op een inspectie om deze te bekijken (in detail), aan te passen of te verwijderen.
 • Kast handelingen (aanpassingen van de kastconfiguratie) worden opgeslagen als een inspectie en ook getoond in dit overzicht.

Inspecties per kast - Tabel met alle inspectiedata per kast

Toegankelijk via het kast menu: klik op de kast in het Kasten overzicht → 'Bekijk inspecties'. Of via het inspectie menu: klik op een inspectie in het Inspecties overzicht → 'Bekijk inspectie'.

 • Zoekbaar: op datum, notitie, herinnering, herinneringsdatum en inspectie id (door 'id=' toe te voegen, bijv: 'id=99').
 • Filterbaar: op aandacht nodig, herinnering aanwezig, totaalindruk (goed, neutraal, slecht).

Inspectie - Nieuwe inspectie

Toegankelijk via kast menu, bijenstand / groep menu, snelle actie menu of Inspecties overzicht: → 'Nieuwe inspectie'.

 • Bulk inspectie: inspecteer meerdere kasten per bijenstand / groep in één keer door de kasten te selecteren die je mee wilt nemen in je inspectie. Per kast wordt de inspectie apart opgeslagen, zodat deze later per kast terug te vinden (en aanpasbaar / verwijderbaar) is.

Data - Overzicht van metingen

Heat map: als er geluidsdata aanwezig is zal dit getoond worden in een z.g.n. heat map. Hoe vaker geluid in een bepaalde frequentie bandbreedte gemeten is, hoe warmer de kleur van het corresponderende datapunt.

Notificaties

Lees meer over het instellen van notificaties hier: Notificaties.