Dit is een overzicht van alle nieuwe toepassingen van versie 3 van de BEEP app. In app v3 zelf is hetzelfde overzicht te vinden op de 'Nieuw!' pagina, met directe links naar veel nieuwe pagina's (maar zonder screenshots). Deze kan je vinden via de menuknop rechtsboven → 'Nieuw!'.

 • Kasten - Overzicht van alle kasten per bijenstand en samenwerkingsgroep
  • Zoekbaar: op bijenkast / bijenstand / groep / moer naam, locatie (adres, landcode), laatste inspectie (notitie, herinnering, herinneringsdatum, tijd geleden), kasttype, kast id (door 'id=' toe te voegen, bijv: 'id=99') en bijenras (als gespecificeerd bij de moer, in het Engels).
  • Filterbaar: op groep (als aanwezig, switch tussen groepen, eigen bijenstanden en alle bijenkasten), aandacht nodig, herinnering aanwezig, totaalindruk (goed, neutraal, slecht), meetsysteem (BEEP base of anders) aanwezig, notificaties aanwezig.N.B.: afhankelijk van schermgrootte zullen sommige filters niet zichtbaar zijn om ruimte te besparen. Als er geen meetsystemen (BEEP base of anders) aanwezig zijn, zullen de meetsysteem en notificaties filter niet getoond worden. De groepsfilter wordt alleen getoond als je lid bent van tenminste één samenwerkingsgroep. Inspectiefilters (aandacht nodig, herinnering aanwezig, totaalindruk) zijn alleen van toepassing op de laatste inspectie van elke kast. Filters worden onthouden gedurende de browsersessie. Door te klikken op het BEEP logo in de linkerbovenhoek van het scherm worden alle filters gewist.
  • Verschillende layouts: XS (kast + aandacht en notificatie icoon), M (kast + alle iconen, niet mogelijk op mobiel), XL (kast + alle iconen + tekst).
  • Kast menu: klik op een kast om deze aan te passen, de moer een te passen een inspectie te maken of inspecties te bekijken.
  • Samenwerkingsgroepen: worden getoond in het Kasten overzicht. Klik eenmaal op de groepsfilter in de filterbalk bovenaan om alleen jouw groepen te tonen (de groepsfilter is alleen zichtbaar als je lid bent van tenminste één samenwerkingsgroep). Of start een nieuwe groep via het 'Snelle actie menu' (zie onder).
  • Bijenstand / groep menu: klik op het 'instellingen' icoon naast de bijenstand / groep naam om deze aan te passen, een bulk inspectie te maken of inspecties te bekijken. En alleen voor het bijenstand menu: voeg een nieuwe kast toe of verplaats kasten (zie onder).
  • Verplaats bijenkasten: verplaats meerdere kasten in één keer naar een andere bijenstand door 'Verplaats bijenkasten' te selecteren in het bijenstand menu (zie boven).
 • Kast - Maak een nieuwe kast / pas een kast aan
  • Nieuwe kamertypes: voederbak (wordt automatisch bovenop de kast geplaatst) en koninginnerooster.
  • Voeg nieuwe kamers toe: door een kamer van de linkerkant naar de gewenste locatie in de kast te slepen.
  • Verander kamervolgorde: door kamers binnen de kast te verslepen.
  • Pas individuele kamerkleur aan: door op een kamer te klikken.
  • Verwijder kamer: door te klikken op de kamer en vervolgens op het prullenbak icoon te klikken.
  • Pas kast aan: bijenkasten kunnen aangepast worden door op de kast te klikken in het Kasten overzicht wat het kast menu opent → 'Aanpassen kast'. N.B.: alleen eigen kasten en gedeelde kasten met aanpasrechten zijn aanpasbaar.
  • Pas moer aan: moeren kunnen afzonderlijk aangepast worden door op het moer icoon te klikken (in de M en XL layout) of door 'Aanpassen moer' te selecteren in het kast menu (zie boven).
  • Deel kast:
   • Start een nieuwe samenwerkingsgroep via het 'Snelle actie menu' (zie onder).
   • Of deel een kast met een bestaande samenwerkingsgroep via het menu van de betreffende groep. Groepen worden getoond in het Kasten overzicht, of kunnen exclusief getoond worden door eenmaal de groepsfilter aan te klikken. Klik dan op het settings icoon naast de groepsnaam -> 'Aanpassen samenwerkingsgroep'om je kast te delen.
  • Verplaats kast:
   • Verplaats meerdere kasten in één keer naar een andere bijenstand door 'Verplaats bijenkasten' te selecteren in het bijenstand menu (zie 'Bijenstand / groep menu' boven).
   • Voor een enkele kast: verander de bijenstand en/of volgorde binnen de bijenstand door de kast aan te passen (zie 'Pas kast aan' boven). N.B. kasten zonder een gespecificeerde volgorde zullen als laatste getoond worden.
 • Inspecties - Overzicht van alle inspecties (korte versie met totaalindruk, aandacht nodig, notitie en herinnering)
  • Zoekbaar: op datum, tijd geleden, bijenkast / bijenstand / groep naam, notitie, herinnering, herinneringsdatum en inspectie id (door 'id=' toe te voegen, bijv: 'id=99').
  • Filterbaar: op groep (als aanwezig, switch tussen groepen, eigen bijenkasten en alle bijenkasten), aandacht nodig, herinnering aanwezig, totaalindruk (goed, neutraal, slecht).N.B.: de groepsfilter wordt alleen getoond als je lid bent van tenminste één samenwerkingsgroep. Filters worden onthouden gedurende de browsersessie.
  • Inspectie menu: klik op een inspectie om deze te bekijken (in detail), aan te passen of te verwijderen.
  • Kast handelingen (aanpassingen van de kastconfiguratie) worden opgeslagen als een inspectie en ook getoond in dit overzicht.
 • Inspecties per kast - Tabel met alle inspectiedata per kast
  Toegankelijk via het kast menu: klik op de kast in het Kasten overzicht → 'Bekijk inspecties'. Of via het inspectie menu: klik op een inspectie in het Inspecties overzicht → 'Bekijk inspectie'.
  • Zoekbaar: op datum, notitie, herinnering, herinneringsdatum en inspectie id (door 'id=' toe te voegen, bijv: 'id=99').
  • Filterbaar: op aandacht nodig, herinnering aanwezig, totaalindruk (goed, neutraal, slecht).
 • Inspectie - Nieuwe inspectie
  Toegankelijk via kast menu, bijenstand / groep menu, snelle actie menu of Inspecties overzicht: → 'Nieuwe inspectie'.
  • Bulk inspectie: inspecteer meerdere kasten per bijenstand / groep in één keer door de kasten te selecteren die je mee wilt nemen in je inspectie. Per kast wordt de inspectie apart opgeslagen, zodat deze later per kast terug te vinden (en aanpasbaar / verwijderbaar) is.
 • Data - Overzicht van metingen (als er een BEEP base of ander meetsysteem aanwezig is)
  • Heat map: als er geluidsdata aanwezig is zal dit getoond worden in een z.g.n. heat map. Hoe vaker geluid in een bepaalde frequentie bandbreedte gemeten is, hoe warmer de kleur van het corresponderende datapunt.
 • Notificaties - Overzicht van notificaties (als er een BEEP base of ander meetsysteem aanwezig is)
  Wanneer je een BEEP base of een ander meetsysteem gebruikt kan je hiervoor notificaties instellen, zodat je een notificatie ontvangt wanneer de meetgegevens aan bepaalde voorwaarden voldoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een plotselinge gewichtsafname vanwege een zwerm. Deze notificaties worden hier getoond en in het Kasten overzicht, daarnaast kan je ervoor kiezen om ze per e-mail te ontvangen.
  • Zoekbaar: op datum, tijd geleden, bijenkast / bijenstand / groep naam, notificatie naam, functie en waarde.
  • Notificaties beheren - Om je op weg te helpen zijn er een aantal standaardinstellingen die je kan gebruiken (en aanpassen naar eigen behoefte). Je kan ook zelf een nieuwe notificatie-instelling maken of aanpassen. Beiden kunnen toegevoegd worden via de 'toevoegen notificatie-instelling' knop. Ze kunnen ge(de)activeerd worden via de tabel met notificatie-instellingen of de 'Notificaties ingeschakeld' / 'Notificaties uitgeschakeld' schuifknop rechtsboven. Ook toegankelijk via de menuknop rechtsboven.
  • Notificatie menu: klik op een notificatie om de notificatie-instelling aan te passen of de notificatie te verwijderen.
 • Notificatie-instelling - Maak een nieuwe notificatie-instelling of pas deze aan
  Stel een notificatie in, zodat je een melding krijgt wanneer de meetgegevens aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld een plotselinge gewichtsafname vanwege een zwerm.
  Toegankelijk via het notificatie menu in het Notificaties overzicht → klik op een notificatie → 'Aanpassen notificatie-instelling', of: menu rechtsboven → 'Notificaties beheren' -> pen icoon in notificatie-instelling overzicht. Nieuwe notificatie-instelling: via snelle actie menu ('+' knop midden bovenaan), of: menu rechtsboven → 'Notificaties beheren' → 'Toevoegen notificatie-instelling' knop.
  • De zin bovenaan 'vertaalt' de instelling naar gewone taal.
  • De instelling is standaard van toepassing op alle maanden, uren van de dag en kasten (die verbonden zijn met een meetsysteem). Je kan deze deactiveren voor bepaalde maanden, uren en kasten ( zie de laatste drie velden van het formulier).
  • Standaard notificatie-instellingen - Om je op weg te helpen zijn er een aantal standaardinstellingen die je hier kan selecteren en kopiëren naar je eigen notificatie-instellingen. Nadat ze gekopieerd zijn, kunnen ze naar eigen behoefte aangepast worden. Toegankelijk via menu rechtsboven → 'Notificaties beheren' → 'Toevoegen notificatie-instelling' knop → 'Kopieer standaardinstelling'.
 • Waar is alles te vinden? - Menu aanpassingen
  • Snelle actie menu- Maak direct een nieuwe inspectie, nieuwe kast, nieuwe bijenstand, nieuwe groep of nieuwe notificatie-instelling door op de '+' knop te klikken midden bovenaan de home navigatiebalk.


  • Kasten, Inspecties, Data en Notificaties tabs zijn altijd zichtbaar in de bovenste balk van de home pagina ('Data' en 'Notificaties' alleen wanneer je een BEEP base of ander meetsysteem gebruikt).
  • Kasten tab combineert de voormalige 'Bijenstanden', 'Samenwerken' en 'Bijenkasten' pagina's in één overzicht.
  • Samenwerkingsgroepen zijn nu direct zichtbaar in het Kasten overzicht. Via de groepsfilter (het eerste icoon in de rij na het zoekveld, alleen zichtbaar als je lid bent van tenminste één samenwerkingsgroep) kunnen groepen exclusief getoond worden.
  • Meetsystemen, Data exporteren, Onderzoek, Support, Nieuw! en BEEP website zijn verhuisd naar het menu rechtsboven.
  • Nieuw in het menu (rechtsboven): Notificaties beheren en Checklist templates.