Login bij de BEEP app om je BEEP base te koppelen aan de kast waaronder je hem geplaatst hebt.


1. Ga naar 'Meetsystemen'

2. Klik op de BEEP base die je gekalibreerd hebt

3. Selecteer de kast waar je de BEEP base onder geplaatst hebt

4. Klik op 'Opslaan'

5. Bij meer dan één BEEP base, herhaal vanaf stap 2


Je kunt de binnenkomende metingen zien onder 'Data' in het menu. Installeer je BEEP base v3.3 - (6) onderhoud