Bluetooth foutmeldingen bij het verbinden met uw beep base via de Android beep base app:0x08 ofwel OS code 8 --- "connection timeout" --- de beep base verschijnt wel, maar het verbinden lukt niet 


Houd de telefoon dichter bij de printplaat van de beep base (de bluetooth-zender bevindt zich aan de rechterzijde van de behuizing, vanaf de voorzijde met microfoon-stekker gezien) en probeer nogmaals.0x13 ofwel OS code 19 -- "connection closed by client" --- de beep base verschijnt niet in de beep base app


Zorg dat er geen andere bluetooth verbindingen actief zijn op uw telefoon. Schakel bluetooth uit in het bluetooth-instellingen menu van uw telefoon en sluit de beep base app af. Open nu de beep base app nogmaals, kies "refresh devices" en antwoord "ja"  wanneer u door de app wordt gevraagd om bluetooth in te schakelen. Probeer vervolgens opnieuw te verbinden. 0x16 ofwel OS code 22 -- "connection terminated by local host" --- de beep base verschijnt wel, maar het verbinden lukt niet


"Un-pair" (of "forget") de gepairde beep base in het bluetooth-instellingen menu van uw telefoon. Sluit de nRF Connect app af indien deze in de achtergrond draait. Sluit nu de beep base app af en open deze opnieuw. Druk op "refresh devices" en probeer opnieuw te verbinden.