Temperatuur

De temperatuursensor zit met een kabel vast aan de BEEP base en doet constante metingen. Je kan de sensor in de broedkamer plaatsen, bovenop, tussen de middelste ramen. Hierdoor kun je de warmte meten die opstijgt uit het broed nest. Als je meerdere broedkasten hebt, en er is een moerrooster, plaats de sensor dan in de kamer met de moer. Is er geen moerrooster, plaats de sensor dan in de hoogste broedkamer.


Uitleg plaatsen van de sensor

Je kan de sensor plaatsen waar je wil. De plaats van de temperatuursensor heeft invloed op de conclusies die je kan trekken uit de data. Twee voorbeelden:

1. Je kan de sensor in de broedkamer tussen ramen of zelfs in de was van het frame plaatsen. Je meet de broedtemperatuur die bijen op een constante temperatuur houden. Als de temperatuur zakt kan dat betekenen dat er a) geen broed meer is (de moer is gestopt met het leggen van eitjes) of dat b) op deze plek de larven uitkomen en zich verplaatsen.

2. Je kan de sensor in een raam naast het broed plaatsen. Hierdoor krijg je inzicht in de groei van het broed.


Microfoon  

De microfoon is met een kabel verbonden met de BEEP base en meet het geluid uit de bijenkast. De microfoon kan geplaatst worden in het midden van het onderste raam, gericht op de achterkant van de kast (tegenover de ingang). Om de microfoon te beschermen kan je hem in een koninginnenkooitje stoppen zoals hiernaast is weergegeven.

Uitleg plaatsen van de microfoon

Net als bij de temperatuur sensor is het belangrijk om na te denken waar je de sensor plaatst. Dicht bij de opening van de kast neem je geluiden op van vliegactiviteit, maar zal je ook omgevingsgeluiden opnemen. De snelheid waarmee het volk de bescherming van de microfoon (het koninginnenkooitje) bedekken met was of propolis zal ook afhangen van de locatie in de kast. Hoe dichter de microfoon bij de raad en hoe hoger in de kast, hoe sneller de bijen het zullen afdekken met was.
Volgende stap

Installeer je BEEP base v3.3 - (5) login met de BEEP webapp