Când primiți răspunsul „404 Nouă bază BEEP găsită” în aplicația de configurare Android, apăsați „Automat” pentru a vă configura din nou baza BEEP. Configurarea automată cu TTN va începe.